Äventyrsindex

Data per LA

Lokalavdelning Region Medlemmar
2016
Medlemmar
2017
Förändring
från 2016
Medlemmar
2018
Förändring
från 2017
Antal ledare Antal äventyr Ledare
/100 medlemmar
Äventyr
/100 medlemmar